Reklamace

Níže uvedené řádky Vám pomohou při případné reklamaci zboží zakoupeného na AxitBikes.eu.

Reklamace  - registrovaní zákazníci

Pokud jste se při svém nákupu registrovali, máte možnost případnou reklamaci provést elektronicky (což je výrazně jednodušší) nebo standardně písemnou formou.

Elektronická reklamace

 1. Přihlaste se ke svému účtu na AxitBikes.eu.
 2. Po přihlášení kliněte na odkaz "Můj účet", který je umístěný v levém horním rohu.
 3. Klikněte na záložku "Historie objednávek" a vyfiltrujte si objednávku, kterou chcete reklamovat (nebo její část).
 4. Kliknutím na číslo objednávky v seznamu si zobrazte její detail.
 5. Pod přehledem objednaného zboží naleznete oddíl "Vytvořit požadavek na reklamaci". Zde si zaškrtnutím vyberte položku a nebo položky, které budete reklamovat (pokud bylo objednáno více kusů, tak prosím vyplňte i počet kusů). Následně vyberte se seznamu důvod reklamace,  jakou reakci z naší strany očekáváte a případně využijte pole "Poznámka" pro další sdělení. Kliknutím na tlačítko "Vytvořit" reklamaci odešlete.
 6. Jakmile dostanete emailem potvrzení přijetí reklamace z naší strany, můžete reklamované zboží odeslat na naší adresu.
 7. Informace o dalším průběhu reklamace si můžete zobrazit v sekci "Můj účet" záložka "Reklamace".

Písemná reklamace

 1. Vytvořte písemný dokument (na počítači nebo čitelně napsaný rukou), který bude obsahovat: jméno, adresu, číslo telefonu, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a podrobné vyjádření, jak a kdy se závada projevuje.
 2. K reklamovanému zboží přiložte dokument popsaný v bodě 1, kopii faktury (daňového dokladu) a záruční list (pokud jste záruční list neobrželi, pak přebírá funkci záručního listu faktura).
 3. Zásilku odešlete na naši adresu.
 4. O dalším průběhu reklamace Vás budeme informovat telefonicky nebo emailem.

Reklamace  - neregistrovaní zákazníci

Pokud jste se při vašem nákupu neregistrovali, tak je nutné provést reklamaci písemně, dle následujícího postupu:

 1. Vytvořte písemný dokument (na počítači nebo čiteně napsaný ručně), který bude obsahovat: jméno, adresa, číslo telefonu/e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a podrobné vyjádření, jak a kdy se závada projevuje.
 2. K reklamovanému zboží přiložte dokument popsaný v bodě 1., kopii faktury (daňového dokladu) a záruční list (pokud jste záruční list neobrželi, pak přebírá funkci záručního listu faktura).
 3. Zásilku odešleta na naší adresu.
 4. O dalším průběhu reklamace Vás budeme informovat telefonicky nebo emailem.

Důležitá upozornění

Záruku na prodávané zboží poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů. Není-li uvedeno jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím/používáním zboží nebo jeho nevhodným skladováním.

Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl nebo že došlo k mechanickému poškození zboží.


PayPal